Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D.

42 let, myslivec, sokolník, vědecký pracovník, TOP 09

Osobní údaje

Narodil jsme se v roce 1971 v Brně.

Vzdělání

Po gymnáziu jsem studoval na Vysokém učení technickém v Brně (obor mikroelektronika), Bournemouth University v Anglii a na vysoké škole Brugge-Oostende v Belgii a v r. 1994 jsem absolvoval státní zkoušku a obdržel titul elektroinženýr. V r. 2002 jsme získal doktorát na VUT v Brně a o čtyři roky později titul Bc. na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Odborná a pracovní zkušenosti

Profesně působím řadu let v oblasti vývoje testovací elektroniky pro vysoce spolehlivé aplikace v kosmickém, leteckém a lékařském průmyslu v Evropě i USA.

Myslivost a sokolnictví

Jsem 20 let členem Českomoravské myslivecké jednoty a praktickou myslivost vykonávám v honitbě Podhora nedaleko Brna. V současnosti jsem předsedou výboru Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravých ptáků (IAF) sdružující 92 organizací z 67 zemí celého světa. V této funkci se denně zabývám nejrůznějšími mezinárodními aspekty legislativy životního prostředí a zemědělství.

Zásadním způsobem jsme se ve funkci viceprezidenta IAF podílel na zápisu Sokolnictví na seznam světového kulturního dědictví UNESCO (2010) a Myslivosti na národní seznam nemateriálních kulturních památek ČR (2011). Mnohokrát jsem reprezentoval různá odborná témata na zasedáních a konferencích Federace organizací pro myslivost a ochranu přírody v EU (FACE), Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC), UNESCO, Mezinárodní asociace pro sokolnictví (IAF) aj.

Kandidatura do Evropského parlamentu

Jako aktivní myslivec a sokolník bojuji dlouhodobě u nás i v zahraničí proti velmi nebezpečnému legislativnímu a mediálnímu tlaku vůči myslivosti.

To je hlavním důvodem, proč jsme se rozhodl kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. až 24. května 2014 na kandidátce TOP 09. Protože cítím podporu myslivecké veřejnosti, pevně věřím,  že zájem českých myslivců mít svého zástupce v nově zvoleném Evropském parlamentu převáží nad politickými preferencemi.