titul-mysl-1609Hlasujte v anketě nepůvodních druhů

Hlasujte v anketě už jen do zítra!

 


Odpovězte na anketu do 19. 9. 2016

Každá osoba může hlasovat jen jednou, a to jedním ze tří způsobů:

  1. buď zasláním vystřiženého papírového odpovědního lístku na adresu ČMMJ. Pokud chce odpovídat více osob, například kolegové v mysliveckém spolku, tak lze ostatním prázdný odpovědní lístek nakopírovat, aby mohli sami za sebe odpovědět.
    (a nebo si stáhněte odpovědní lístek v PDF a vytiskněte si jej, kolikrát budete potřebovat…)
  2. nebo vyplněním ankety na internetových stránkách ĆMMJ www.cmmj.cz, případně internetových stránkách časopisu Myslivost www.myslivost.cz
  3. nebo vyplněním ankety na Facebooku ČMMJ

Několik informací k anketě…

Proč je anketa důležitá a proč obsahuje i stromy a ryby?

Princip toho, že nějaká legislativa životního prostředí má vznikat na základě teoretických studií a článků, bez účasti praktických hospodářů v krajině, je špatný. Protože legislativa týkající se nepůvodních invazních druhů je mimořádně kontroverzní novinkou, potřebujeme si upřesnit přehled o názorech komunity, a to nejen myslivců, ale i rybářů a lesníků. Navíc naše obory jsou související, takže není divu, že mnoho myslivců je zároveň rybáři nebo lesníky. Vím to z vlastní zkušenosti, a jen ve svém blízkém okolí znám řadu kolegů, které baví jako mě nejen myslivost, ale i sokolnictví a rybolov.

Anketa je v rámci možností co nejjednodušší. Jistě by bylo ideální mít vědecky propracovaný, sociologicky promyšlený a statisticky dokonalý podrobný formulář, ale na to vzhledem k překotnému legislativnímu vývoji nejen není čas, ale hlavně pracné vyplnění by respondentům trvalo desítky minut, což by odradilo mnoho lidí od vyplnění. Proto je raději použita jednodušší anketa, která zabere jen pár minut času, a od které lze očekávat stovky či tisíce odpovědí reprezentující dostatečně názory naší komunity.

Jak vyplnit anketu?

Anketa k legislativě nepůvodních (invazních) druhů živočichů a rostlin významných v myslivosti, lesnictví a rybářství si klade za úkol zjistit názory zkušených i laiků na legislativní opatření u jednotlivých druhů.

Do příslušného políčka vyplňujte celá čísla jako známky ve škole od 1 do 5, kromě věku, který vyjádřete v desetiletích číslem 1 až 9. U druhů ohodnoťte podle vysvětlivek čísly 1 až 5 zvlášť opatření ve volné přírodě a zvlášť opatření v chovech s ohledem na to, že váš názor může být rozdílný na přístup k jedincům ve volné přírodě a přístup v uzavřených oborách, farmách, soukromých zahradách atd.

Pokud nevíte nebo nemáte vyhraněný názor, nechejte příslušné políčko prázdné bez čísla. Vpravo v tabulce jsou volná místa na případný doplňující komentář či názor k jednotlivým druhům.
Velmi důležité je objektivně uvést znalost druhu (jako ve škole čísly 1 až 5), tedy zda daný druh vídáváte a znáte výborně jeho vliv a rozšíření, nebo jste jej nikdy neviděli a nemáte s ním žádné znalosti a zkušenosti.

Anketa se dotazuje na několik skupin druhů živočichů a rostlin, které jsou nyní navrhovány na černý, šedý či varovný seznam nepůvodních invazních druhů ČR:

  • zvěř: muflon, jelen sika, kamzík horský, koza bezoárová a ondatra pižmová
  • živočichové, které lze lovit: nutrie říční, norek americký, mýval severní, psík mývalovitý
  • rostliny: akát, topinambur, borovice černá pravá, borovice vejmutovka, dub červený, topol kanadský, ořešák královský („vlašský ořech“), jírovec maďal („koňský kaštan“).
  • ryby: pstruh duhový, amur bílý, tolstolobik bílý, siven americký, karas stříbřitý.

Anketa se s výhledem na budoucnost dotazuje i na nepůvodní zvěř, která zatím není navrhována na invazní seznamy:

  • daněk skvrnitý, jelenec běloocasý, bažant obecný, králík divoký, krocan divoký, perlička obecná.

Aby byl statistický obraz odesílatelů úplnější, je v anketě podstatné ohodnotit vlastní aktivitu jako myslivce, lesníka či rybáře, a uvést informaci o věku v desetiletích a o okresu, ve kterém převážně působíte.

Dvacet z vás si zaslouží odměnu

Dvacet náhodně vybraných odesílatelů obdrží od ČMMJ a redakce časopisu Myslivost jako odměnu myslivecké knihy, kalendáře a jiné zajímavé předměty s mysliveckou tematikou. Anketu můžete ponechat i anonymní bez adresy, nemáte-li zájem o zaslání případné odměny. I když Vám třeba nejde o odměnu, tak vězte, že svým názorem přispíváte k tomu, abychom udrželi rozumnou legislativu, která bude prospěšná myslivosti i opravdové ochraně životního prostředí.

Táhněme za jeden provaz s rybáři, včelaři a lesníky a nepřipusťme „o nás bez nás“

V případě široce diskutované a neméně kontroverzní směrnice EU o zbraních se nám velmi vyplácí společný postup se sdružením držitelů zbraní LEX, sportovními střelci a sběrateli zbraní, na který slyšela nejen vláda, ale i Sněmovna a Senát.

V případě legislativy invazních druhů se nabízí obdobná vzájemná spolupráce mezi ČMMJ, Českým rybářským svazem, Moravským rybářským svazem, Českým svazem včelařů a SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR). Navíc, úředníci MŽP si sami sice mohou připravit administrativní zákaz nějakého druhu a zákonodárce to pak může schválit, ale kdo bude ty invazní druhy nakonec odstraňovat z volné přírody? Úředník ministerstva nebo inspektor ČIŽP? Asi těžko. Samozřejmě, budeme to my – myslivci, rybáři, lesníci, případně zemědělci, my – praktičtí uživatelé, kteří stovky let udržitelně hospodaříme s přírodními zdroji v krajině. Jsem přesvědčen, že na naší straně myslivecká, rybářská i lesnická komunita má zájem konstruktivně pomáhat v rozumném řešení otázky nepůvodních invazních druhů. Proto, pokud se Ministerstvu životního prostředí jedná o opravdovou ochranu přírody, nemělo by naslouchat pouze teoretickým vědeckým článkům, ale mělo už dávno s námi usednout za společný jednací stůl, a vyslechnout naše argumenty a praktické zkušenosti a zapracovávat naše připomínky. Legislativa ochrany přírody šitá horkou jehlou bez spolupráce těch, kterých se to týká, totiž nikdy nemůže dobře fungovat…

Děkuji za váš zájem a aktivitu v této věci.
Jen tak můžeme něco změnit!

Bohumil STRAKA,
předseda výboru Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF

PŘÍLOHY