Zápis sokolnictví na světový seznam UNESCO a Myslivosti na národní seznam

Ve své předchozí funkci viceprezidenta Mezinárodní asociace pro sokolnictví (IAF) pro Evropu, Afriku, Asii a Oceánii i nyní ve funkci předsedy výboru této celosvětové organizace sdružující 92 organizací z 67 zemí celého světa (včetně našeho Klubu sokolníků ČMMJ), se denně zabývám nejen nejrůznějšími mezinárodními aspekty legislativy životního prostředí a zemědělství, ale specializuji se i na kulturní dědictví. Měl jsem tu čest zásadním způsobem se podílet na největší mezinárodní nominaci v historii UNESCO, kterou se v r. 2010 starověké umění sokolnictví zapsalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO (podrobnosti najdete v Myslivosti 12/2011). Získané zkušenosti jsme pak následně využili při velmi náročném procesu prohlášení české myslivosti národní nemateriální kulturní památkou ČR v r. 2011 (podrobnosti jsou v Myslivosti a mimořádné příloze 3/2012). Jsme první zemí na světě, ve které se tak dostalo naší stotisícové komunitě českých a moravských myslivců uznání za nositelství kultury na venkově.

Sokolnictví bylo zapsáno na seznam UNESCO 16.11.2010 v Keňském Nairobi

Sokolnictví bylo zapsáno na seznam UNESCO 16.11.2010 v Keňském Nairobi

Zápis myslivosti na národní seznam kulturního dědictví

Na zasedání sboru zástupců ČMMJ dne 14.3.2014 v Neveklově jsem dostal možnost jako host vystoupit před 84 zástupci všech okresů a klubů ČMMJ a přednesl jsem návrh na „povýšení“ české myslivosti z národního kulturního dědictví na mezinárodní kulturní dědictví UNESCO, což se setkalo s velmi pozitivní odezvou. Zdůraznil jsem, že ač mám jako akreditovaný poradce UNESCO přístup na zasedání komise, ač mám spoustu zkušeností s dřívější nominací sokolnictví, tak to bude ještě delší a ještě náročnější proces než u sokolnictví. Je třeba si uvědomit, že po světě nejezdí nějací náboráři, kteří by snad přemlouvali místní vlády či nějaké zájmové skupiny, aby dovolily jejich „nemateriální kulturní statek“ milostivě zapsat na seznam UNESCO. Je třeba napřed splnit řadu podmínek, získat od státu garanci, že naši myslivost bude podporovat, a pak tvrdě pracovat na sepsání náročné nominace. Ta musí být zcela perfektní nejen po věcné, ale i technické stránce a musí obsahovat důkazy pro naprosté ujištění komise UNESCO, že zápis je opodstatněný.

Návrh sboru zástupců v Neveklově na povýšení Myslivosti na UNESCO

Návrh sboru zástupců v Neveklově na povýšení Myslivosti na UNESCO

Příští stanice pro Myslivost je UNESCO

Zatímco sokolnictví má výhodu, že je v mezinárodních kulturních kruzích spojováno s romantikou z dob rytířů a gentlemanů, tak myslivost bohužel zatím někteří vnímají jako „krvavý sport a zabíjení zvířátek“ než jako ucelené kulturní dědictví se svými historickými tradicemi. Protože společná nominace více zemí má daleko větší šanci na úspěch než nominace jedné země, několik let již hledám při zahraničních cestách možnosti, jestli by se kulturně blízké země (Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Německo) připojily k případné mezinárodní nominaci středoevropské myslivosti na seznam UNESCO tak, aby po vzoru českého sokolnictví i celá česká myslivost získala mezinárodní právní ochranu, uznání a dotační argument. Nejdůležitější je, že z právního hlediska má mezinárodní úmluva vyšší právní sílu než národní zákony a vyhlášky. Proto by pak nebylo možné myslivost národním zákonem jen tak zakázat a neměly by se ani zhoršovat její podmínky, protože stát je vázaný úmluvou UNESCO k ochraně kulturního dědictví. Hlavním cílem nominace jistě není získání peněz, ale zmíněná právní ochrana a pozitivní mediální publicita tisíciletého kulturního dědictví myslivosti. Nicméně nárok na dotace od Ministerstva zemědělství, jako garanta myslivosti, by pak byly jistě příjemnou třešničkou na dortu k podpoře naší činnosti.

UNESCO certificate

Je zájmem každého z nás i společným zájmem, abychom naši tradiční myslivost jako udržitelné obhospodařování zvěře a jejího prostředí zachovali v novém tisíciletí i pro další generace!

/Článek vyšel v časopise Myslivost, Duben 2014./