Zdaleka největším nebezpečím však jsou tendence proti staletou praxí ověřenému principu trvale udržitelného hospodaření v krajině, kdy na základě nijak neprověřené teorie environmentalistů se má již v případě pouhého podezření na škodlivost přírodě její původce omezit nebo zakázat.