Tisková zpráva na webu TOP 09

Evropský parlament tento týden v rámci nařízení „o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů“ odsouhlasil také pozměňovací návrh sociálně demokratického poslance Pavla Poce. Ten mimo jiné dává mimořádné prostředky také ekobyzysmenům na vymýcení tzv. nepůvodních druhů. Sám Poc byl přitom spoluvlastníkem firmy, která na tuto činnost čerpá evropské peníze.

Když pomineme obsah pozměňovacího návrhu, ze kterého zmizel seznam na regulaci 50 jednoznačně problémových druhů, a nařízení tak nebude mít žádný limit, považuji za velký problém i jasný střet zájmů pana europoslance Poce.

Pavel Poc jako zpravodaj zmiňované směrnice předložil návrh, který odůvodňoval chvályhodnou ochranou přírody. Při bližším pohledu se ale zdá, že ho k úpravě směrnice mohly vést i vlastní podnikatelské zájmy.

„Vidím zde jednoznačný střet zájmů. Rodina europoslance Pavla Poce je již delší dobu velmi úzce spjata s tímto zřejmě lukrativním ekobyznysem,“ upozornil Bohumil Straka – myslivec, předseda výboru Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF a kandidát do EP za TOP 09.

Straka připomíná, že problematikou vymýcení nepůvodních druhů se nezabývá jen europoslanec Poc, ale také jeho manželka.

Už v roce 2010 Lenka Pocová, jako vedoucí odboru ŽP MÚ Marianské Lázně, organizovala veřejnou zakázku k projektu financovaného z evropských fondů. Tehdy se jednalo o projekt „Realizace opatření k omezení výskytu bolševníku velkolepého v povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji“ a část zakázky (v celkové hodnotě přesahující 2 miliony korun) byla zadána společnosti Zahradní a parková spol. s r.o. Až do 16.12. 2011 byl spoluvlastníkem této společnosti právě europoslanec Poc. Od tohoto dne je pak majoritním vlastníkem této společnosti firma EUROPEAN UNIVERSAL, SE, která má sídlo v místě bydliště Pocových.

V současné době Lenka Pocová, již z pozice projektové manažerky Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, realizuje projekt „Omezeni výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ v hodnotě dosahující téměř 170 milionů korun, spolufinancovaný rovněž z evropských peněz.

„Když pomineme obsah pozměňovacího návrhu, ze kterého zmizel seznam na regulaci 50 jednoznačně problémových druhů, a nařízení tak nebude mít žádný limit, považuji za velký problém i jasný střet zájmů pana europoslance,“ uzavřel Straka.

 

Komentář ke skutečnostem potvrzujícím střet zájmů

 Související článek Podrobnosti ke střetu zájmů

 

Dále k tématu v rubrice Nepůvodní druhy