Tisková zpráva ke stažení [PDF]

Ve středu 16.4.2014 přednese Pavel Poc (ČSSD) v Europarlamentu návrh nařízení „o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů“. „Považuji tento návrh za paskvil, kterým se dává neskutečná rozhodovací pravomoc úředníkům a bianko šek ekobyznysmenům s obrovskými prostředky na vymýcení tzv. nepůvodních druhů z rozhodnutí ex lege artis,“ sdělil se znepokojením Bohumil Straka, myslivec, předseda výboru Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF a kandidát do EP za TOP 09.

„Považuji tento návrh za paskvil, kterým se dává neskutečná rozhodovací pravomoc úředníkům a bianko šek ekobyznysmenům s obrovskými prostředky na vymýcení tzv. nepůvodních druhů z rozhodnutí ex lege artis.“

Bohumil Straka na tiskové konferenci pro ČTK

Bohumil Straka na tiskové konferenci pro ČTK

„Podle původního návrhu Evropské komise se mělo jednat jen o 50 jednoznačně problémových a vyjmenovaných druhů, avšak dle pozměňovacího návrhu zpravodaje Pavla Poce už tento konkrétní druhy nezmiňuje. O zařazení na černou listinu druhů budou rozhodovat úředníci na základě „posouzení rizika“, přičemž pravidla nejsou jasně definována,“ dodal Straka.

Pavel Poc mj. prosazuje nový pozměňovací návrh 14: „Členské státy by měly mít možnost zachovat nebo přijmout vnitrostátní pravidla pro regulaci invazních nepůvodních druhů, která budou přísnější než pravidla stanovená tímto nařízením.“ V praxi to znamená, že se dává úplně volná ruka Ministerstvu životního prostředí ČR k tomu, aby bylo „papežštější než papež“, což také ministerstvo ŽP při implementaci směrnic a nařízení EU s oblibou hojně využívá.
V legislativním návrhu je také velmi často zmiňuje „monitorování invazivních druhů“, což povede k velkému nárůstu úředníků a externích pracovníků, kteří se na tom monitorování budou živit.

Pozměňovací návrh 98 Pavla Poce zase umožňuje chovatelům držet jedince dotčených druhů pouze 12 měsíců „nebo je humánním způsobem usmrtit, a vyčerpat tak populaci, kterou vlastní.“ O náhradách škody přitom není ani řeč. Nekomerčním vlastníkům, tj. řadovým občanům, kteří nesplní přísné podmínky pro dožití „členské státy uvedené jedince odeberou a zajistí, aby byli ušetřeni zbytečné bolesti, úzkosti či utrpení.“ „Jak šlechetné, takové záměry si nezadají se šílenými rasistickými projekty nacistického likvidátora Dr. Josefa Mengele, nechci se ani domýšlet odkud Dr. Poc vlastně čerpá inspiraci,“ poznamenal ironicky Straka.

V neposlední řadě se v připravovaném nařízení objevuje klauzule, která umožňuje zavést opatření proti neevropským druhům, které sice nejsou považována za invazivní, ale mají způsobilost stát se v budoucnu invazivními. „Toto je dokonalý trojský kůň ekobyznysmenů, který umožní i v případě pouhé domněnky o škodlivosti, dát na černou listinu libovolný druh rostliny nebo živočicha, který pak budou z přírody odstraňovat za dotace z EU,“ prohlásil Straka.

Určit, co je původní a co nepůvodní, co je invazivní a co nikoliv je velký problém. Řada biologů správně tvrdí, že z hlediska vývoje není původní vlastně nic. Kdo rozhodne, jestli nepůvodní je už např. pšenice pocházející z Mezopotámie, která se pěstuje v Evropě tisíce let nebo brambory pocházející z Ameriky, které tu jsou teprve stovky let? A kdo rozhodne, co je užitečné – „hodné“ a co je škodlivé – „zlé“?

Mnozí tzv. ochranáři přírody se už nechali slyšet, že by se měl z našich polí a lesů odstranit např. nepůvodní bažant.
Škodí naší přírodě?

„Existuje obava, že celé tažení proti nepůvodním druhům není motivováno snahou o praktickou ochranu přírody, ale novým obrovským byznysem (již jsou vyčleněny miliardy Eur), který by vyvolal boj s nepůvodními druhy,“ obává se Straka. „Vzpomeňme si na případ, který se stal u nás s bezprecedentní podporu fotovoltaiky ve jménu rozšíření obnovitelných zdrojů,“ doplnil Straka.

Mnozí tzv. ochranáři přírody se už nechali slyšet, že by se měl z našich polí a lesů odstranit např. nepůvodní bažant. Škodí naší přírodě? Dalším nepůvodním druhem je např. akát. Škodí přírodě a je potřeba ho úplně odstranit? Např. na Slovensku již zakázali nepůvodní topinambury, které byly staletí využívány jako „brambory chudých“, za jejich pěstování je tam pokuta až 10 tisíc Eur, opravdu poškozují slovenskou přírodu? „Hrozí reálné nebezpečí, že za nepůvodní druhy označí „od stolu“ úředník z Bruselu na základě navrhovaného zpackaného nařízení také chovatelsky velmi oblíbené akvarijní rybičky a papoušky. Obávám se nejen o ostatní chovatele, ale i vlastního ptáka. Nechci se dožít chvíle, až přijde nějaký „Dr. Mengele“ z inspekce životního prostředí ke mně domů, a mého vzácného vycvičeného cizokrajného dravce odebere a nechá utratit.“ uzavřel Straka.

„…nebo je humánním způsobem usmrtit, a vyčerpat tak populaci, kterou vlastní….“
Jak šlechetné, takové záměry si nezadají se šílenými rasistickými projekty nacistického likvidátora Dr. Josefa Mengele, nechci se ani domýšlet odkud Dr. Poc vlastně čerpá inspiraci.

Europoslanec RNDr. Pavel Poc (ČSSD) prosazuje v Europarlamentu zákaz nepůvodních druhů

Europoslanec RNDr. Pavel Poc (ČSSD) prosazuje v Europarlamentu neuvěřitelný paskvil – zákaz nepůvodních druhů rostlin a živočichů

Oficiální dokumentace – Návrh nařízení „o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů“ je ke stažení stránkách Evropského parlamentu.

Dále k tématu v rubrice Nepůvodní druhy