Jakkoliv jsem rybář jen příležitostný a neorganizovaný, velmi mne znepokojují hrozby přicházející z Bruselu. Coby aktivní myslivec a sokolník již 12 let bojuji za rozumné využívání přírody – takové, které ji nepoškozuje a je tedy tzv. trvale udržitelné. Rybáři, stejně jako myslivci, jsou krajinní hospodáři, kteří ovlivňují přírodu. Ale na rozdíl od environmentalistických fundamentalistů – odpůrců jakéhokoliv hospodaření v přírodě a zaštiťujících se šlechetnými ochranářskými úmysly – však trvám na tom, že rybáři ovlivňují přírodu pozitivně. A jakkoliv jsou výkon rybářského práva i výkon práva myslivosti naším koníčkem, jsou také systematickou cílevědomou a vysoce odbornou a prospěšnou činností, která má mj. nezpochybnitelný ochranářský akcent.

Mezi rybáři mám řadu přátel a při debatách s nimi jsme nakonec vždy konstatovali, že ty největší problémy jsou stejné vlastně pro každé hospodaření v přírodě a že pocházejí z legislativy. Z té ochranářské – pro ochranu přírody a ochranu zvířat proti týrání. Naši nepřátelé bohužel pochopili, že moc a s ní i peníze jsou v Bruselu, a proto pronikají přímo do Evropského parlamentu a do Komise EU. A pod záštitou ochrany přírody a práv zvířat se snaží likvidovat naši činnost – hospodaření s jasně definovanými morálními a ekonomickými vstupy a výstupy. Chceme-li svou zájmovou činnost udržet, nezbývá nám, než přijmout stejnou taktiku a snažit se eliminovat tyto útoky hned v zárodku, tj. v Bruselu.

Kauza kormorán

Všichni dobře známe příklad s kormoránem. Celá desetiletí „osvícení ochranáři“ nechtěli sportovní rybáře slyšet a dokonce při všech těch katastrofálních škodách na rybách v rybářských revírech neplatili ani korunu náhrad. Protože ryby, o které se územní svazy a místní organizace starají – rozmnožují, vysazují a dále o ně pečují – prý nepatří rybářům (jsou tzv. „res nullius“ = věc nikoho), a tedy rybářům prý škody nevznikají. Až teprve vloni byl kormorán konečně vyřazen ze zvláště chráněných živočichů, když stát už neměl peníze na náhrady produkčním rybářům. Najednou to šlo, ale paradoxně nikoliv však kvůli podstatě věci, přemnožení kormoránů, ale kvůli nedostatku peněz pro produkční rybáře.

Po dlouhých letech přehnané ochrany je zde konečně možnost proti těmto  nenasytným žroutům zakročit.

Po dlouhých letech přehnané ochrany je zde konečně možnost proti těmto nenasytným žroutům zakročit.

A jaké hrozby se na nás valí? Jsou to vydávaná omezující nařízení a směrnice, která pak musí dodržovat každý členský stát. Aktuálně hrozí úplný zákaz olověných zátěží a dále zákaz nepůvodních druhů živočichů a rostlin.

Olovo a nepůvodní druhy

Olovo jistě není pro životní prostředí příliš vhodné. Nejsme z něj nadšení, a proto se hledá vhodná alternativa. V některých případech lze používat kamenné zátěže, ale např. zinek je také toxický. A při plavané se bez broků neobejdeme. Proto dokud nebude existovat uspokojivá náhrada co do funkčnosti i ceny, nemůžeme s jeho plošným zákazem souhlasit.

Další velkou hrozbou je nové nařízení, které má zavést efektivní boj proti nepůvodním invazním druhům rostlin a živočichů. Nikdo rozumný jistě není proti eliminaci bolševníku, křídlatky, netýkavky, norka…,ale bohužel je tu hrozba také zákazu vysazování pstruha duhového a dalších ryb.

Kormoráni nejen sežerou asi 0,5 kg ryb denně,  ale ještě asi 3x víc poraní.

Kormoráni nejen sežerou asi 0,5 kg ryb denně, ale ještě trojnásobné množství ryb poraní.

Nenechme se znechutit a odradit, právě o to našim odpůrcům jde. Naopak, spojme své síly a postarejme se společně o to, abychom měli své zástupce v Evropském parlamentu a měl tak kdo hájit naše oprávněné zájmy. Jen tak sportovní rybolov ochráníme a budeme moci i nadále chodit k vodě jako aktivní rybáři.

 

Věřím, že mě dostatečná část rybářské komunity podpoří, že je jejím zájmem mít svého zástupce přímo v nově zvoleném Evropském parlamentu, a to bez ohledu na osobní stranické preference. Stačí k tomu poměrně málo – jít k volbám a na volebním lístku TOP 09, který mimochodem bude jednotný pro celou republiku, zakroužkovat kandidáta č. 9.

 

Ing. Bohumil Straka, Ph.D.,
kandidát pro volby do Europarlamentu 23.-24. května 2014

www.straka.eu | facebook.com/straka.top09