Ing. Bohumil Straka, Ph.D., Předseda výboru Mezinárodní Asociace pro Sokolnictví IAF

16. listopad byl nově vyhlášen jako Světový den sokolnictví na základě iniciativy Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravých ptáků IAF, která sdružuje 81 sokolnických organizací z 60 zemí celého světa včetně ČR. Tento den v roce nebyl zvolen náhodně, ale připomíná historicky výjimečnou událost, kdy UNESCO zapsalo sokolnictví na seznam světového kulturního dědictví lidstva 16. listopadu 2010 na svém zasedání v Nairobi v Keni. Nominace sokolnictví byla mj. výjimečná tím, že se stala největší nominací, která nemá obdoby v historii existence seznamu UNESCO. Na nominaci spolupracoval do té doby nevídaný počet celkem 11 zemí: kromě ČR, Belgie, Francie, Španělsko, Jižní Korea, Mongolsko, Maroko, Katar, Saúdská Arábie, Sýrie a Spojené Arabské Emiráty. Sokolnictví je pravděpodobně také vůbec nejstarší památkou na seznamu UNESCO, pomineme-li přírodní památky UNESCO, které však nejsou dílem člověka. Sokolnictví existovalo již v dobách před časem egyptských pyramid, déle než 5000 let jako umění lovu s dravými ptáky, které zachovává nepřetržitě své tradice.

Sokolnictví a UNESCO

Nominace sokolnictví byla největší nominací, která nemá obdoby v historii existence seznamu UNESCO.
Na nominaci spolupracoval do té doby nevídaný počet celkem 11 zemí:
kromě ČR, Belgie, Francie, Španělsko, Jižní Korea, Mongolsko, Maroko, Katar, Saúdská Arábie, Sýrie a Spojené Arabské Emiráty.

Přestože se jednalo o historicky první oslavy Světového dne sokolnictví, do iniciativy se zapojilo více jak 30 zemích celého světa formou nejen propagačních, vzdělávacích a kulturních akcí pro širokou veřejnost, ale leckde oslavili tento den i sami sokolníci vlastním sokolnickým lovem. Ve světě se oslavné akce uskutečnily například v Německu, Belgii, Španělsku, Francii, Ekvádoru aj. V Japonsku sokolníci seznámili veřejnost nejen s dějinami umění tradičního japonského sokolnictví, ale propagovali i moderní využití sokolnictví na ochranu proti škůdcům – vránám a holubům, které právě v Japonsku způsobují velký problém. V Rusku v Moskvě akce začala průvodem sokolníků s jestřáby a se psy, poté probíhaly na mnoha místech přednášky, výstavy a vše završily ukázky dravců. V Portugalsku se v dopoledních hodinách uskutečnil lov a odpoledne proběhla prezentace k nově vydané knize o sokolnictví. V Pákistánu proběhla vzdělávací výstava včetně ukázky výroby tradičních řemesel souvisejících se sokolnictvím. Není bez zajímavosti, že Pákistán je v současnosti největším světovým dodavatelem tradičních sokolnických čepiček a poutek a jejich ruční výrobou se tam živí celé vesnice.

Certifikát k zápisu sokolnictví na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO

Certifikát k zápisu sokolnictví na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO

Také Klub sokolníků ČMMJ nezůstal pozadu a uspořádal oslavné akce v Praze, Brně a Olomouci. V hlavním městě se Světový den sokolnictví konal rovnou na Pražském hradu za velkého zájmu návštěvníků. Zejména zahraniční turisté vůbec nevěděli, co se děje, takže den sokolnictví byl vskutku mezinárodní. V Brně na Náměstí Svobody kolemjdoucí nejen obdrželi propagační materiály, ale mohli si vycvičené káně harrisovo zavolat na ruku nebo se s ním vyfotit. Létající dravec způsobil poplach mezi místními holuby, takže přihlížející názorně viděli účinek moderní biologické ochrany, která je aktuální nejen při ochraně jihomoravských vinic a skládek odpadu, ale i brněnského letiště, které leží v tahovém koridoru ptáků, a kde profesionální sokolníci zabránili již leckterému leteckému neštěstí. V Olomouci měli děti mimořádný zájem o speciální Pexesa se sokolnickými motivy. Jediný, komu se akce sokolníků nezamlouvala, byla olomoucká městská policie, že prý vyhláška města zakazuje pohyb psů bez náhubku. Inu, úřední šiml řehtá všude a nepomáhalo ani vysvětlení, že se jedná o cvičené lovecké psy na vodítku. To nás ale neodradí, a po úspěšné premiéře Světového dne sokolníků, se na příští rok chystá dokonce ještě více akcí po celém světě v rámci pozitivního zviditelnění sokolnictví ve společnosti, které jistě přispějí k zachování tohoto starověké umění sokolnictví pro příští generace.


Podrobnější informace o Světovém dni sokolnictví a zápisu UNESCO jsou k dispozici např. na těchto odkazech: