Tisková zpráva na webu TOP 09 TZ ke stažení [PDF]

Rada EU stojí před definitivním potvrzením kontroverzního nařízení „o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů“, které před měsícem schválil Evropský parlament podle pozměňovacího návrhu zpravodaje – europoslance Pavla Poce (ČSSD). Původně avizovala Rada EU potvrzení nařízení na úterý 13.5.2014, avšak nyní sdělila, že nařízení přijme až v září 2014, a nejpozději v polovině října bude publikováno v Úředním věstníku Evropské unie.

„Mám informace od kolegů z Maďarska, že tato nová legislativa přináší tolik problémů a nejasností, že se u nich dokonce stala horkým předvolebním tématem. Není divu, když v Maďarsku považují nepůvodní akát za národní strom a nyní hrozí jeho zákaz a odstraňování rozsáhlých porostů,“ sdělil se znepokojením Bohumil Straka, myslivec, předseda výboru Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF a kandidát do EP za TOP 09.

Původní znění nařízení zavádělo zákaz 50 jednoznačně problémových druhů, podle schváleného pozměňovacího návrhu Pavla Poce, však nařízení už nebude mít žádný limit a reálně by měl zákaz zahrnovat okolo 1800 druhů.

„Jako představitel světové komunity sokolníků jsem vedl různá jednání s ostatními chovateli, a mohu potvrdit, že všichni mají velký strach:
myslivci chovající bažanty a daňky, rybáři chovající amury, teraristé chovající exotické druhy, papouškáři, akvaristé, zemědělci, lesníci, floristé a dokonce i jednotliví zahrádkáři pěstující cizokrajné užitkové a okrasné rostliny.“

„Za časů našich babiček bylo hitem tango s příznačným názvem Akáty bílé, žaluji vám, časy se však mění a dnes je zase hitem ekobyznys, který bude čerpat peníze z EU na vymýcení rostlin a živočichů, které se ocitnou na „černé listině“ invazivních druhů. Tento legislativní paskvil se dotkne skoro každého obyvatele EU. Co se mě osobně týká, bojím se nejen, že nám spadne na hlavu skála držená kořeny akátů v brněnské Kamenné čtvrti, kde bydlím, ale bojím se také o život svého ptáka – vycvičené cizokrajné káně harrisovy, kterou mám celých 10 let,“ uvažuje Straka.

Mezi nejkritizovanější pasáže, které Pavel Poc prosadil, patří část č. 96 a 98 nařízení EU COM-2013-0620, umožňující chovatelům držet jedince dotčených druhů pouze 12 měsíců, a „nebo je humánním způsobem usmrtit, a vyčerpat tak populaci, kterou vlastní.“ Nekomerčním vlastníkům, tj. řadovým občanům, kteří nesplní přísné podmínky pro dožití zase „členské státy uvedené jedince odeberou a zajistí, aby byli ušetřeni zbytečné bolesti, úzkosti či utrpení.“ Pokud bude legislativa potvrzena Radou EU, nabude účinnost od 1.1.2015.

„Přestože pan europoslanec chlácholil veřejnost, že se to užitečných nepůvodních druhů nedotkne, jeho slovo pro mě není žádnou zárukou. Jednak on sám je ve střetu zájmů, protože rodina Pocových provozuje dlouhodobý byznys na odstraňování invazivních druhů z dotací EU, a jednak vůbec celé nařízení je netransparentní, protože příloha s nežádoucími druhy dosud není dopředu známa, resp. je utajována, takže nikdo si nemůže být jistý svým životem. Jako představitel světové komunity sokolníků jsem vedl různá jednání s ostatními chovateli, a mohu potvrdit, že všichni mají velký strach: myslivci chovající bažanty a daňky, rybáři chovající amury, teraristé chovající exotické druhy, papouškáři, akvaristé, zemědělci, lesníci, floristé a dokonce i jednotliví zahrádkáři pěstující cizokrajné užitkové a okrasné rostliny.“ uzavřel Straka.

 

Oficiální dokumentace

Návrh nařízení „o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů“ je ke stažení zde:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0088+0+DOC+XML+V0//CS#title1