Tisková zpráva na webu TOP 09

Švédská eurokomisařka EK pro vnitřní záležitosti Cecilie Malmströmová od podzimu loňského roku prosazuje unifikaci a zpřísnění směrnice týkající se držení zbraní v jednotlivých členských státech. Jejím kontroverzním návrhem se však bude zabývat až nový Evropský parlament vzešlý z květnových voleb. Legální držitelé zbraní mezitím organizují petice proti regulaci zbraní ze strany EU a obrací se na Evropského ombudsmana ve věci prošetření údajné manipulace s daty prováděné administrativou komisařky Malmströmové v průběhu kampaně zaměřené proti násilí páchanému se zbraněmi v EU.

Podle logiky paní eurokomisařky Cecilie Malmströmové bychom se pak asi v celé EU měli chovat jako v pohádce O šípkové Růžence, kde vše špičaté a ostré musí zkrátka zmizet.

„EU by měla regulovat to, co je účelné a efektivní řešit na Evropské úrovni a naopak ponechávat specifické záležitosti na úrovni členských států. Ačkoliv plán paní eurokomisařky údajně nemá postihovat legální držitele zbraní, nevzbuzuje ve mně žádnou důvěru, protože zjevně dezinterpretuje data a statistiky. Nedivím se, že si tím vysloužila kritiku velké části odborné veřejnosti, protože se jedná o populistický návrh,“ sdělil se znepokojením Bohumil Straka, myslivec, amatérský sportovní střelec a kandidát do Evropského parlamentu za TOP 09.

Sportovní střelci a myslivci se obávají nejen neustálého zpřísňování držení zbraní, ale i plošného zákazu olověného střeliva. Olovo bylo již zakázáno v benzínu, v pájkách pro elektroprůmysl a zatím ještě zůstává v akumulátorech, střelivu a rybářských olůvkách. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) však již v r. 2012 navrhla Evropské komisi „Strategii regulace na omezení nebezpečných látek“, která je v jednání. Olovo se považuje za toxickou látku, která se dlouhodobě bude omezovat.

„Ačkoliv olovo jistě není z hlediska vlivu na životní prostředí optimální prvek, dosud za něj ve střelivu nikdo nenašel adekvátní náhradu. Plošný zákaz olověného střeliva v EU by vedl k jeho výraznému zdražení, zhoršení balistiky, zvýšení opotřebování hlavní a zvýšení odrazů i úrazů osob,“ doplnil Straka.

Zpřísňování držení zbraní je dlouhodobým tématem v EU. Pokud budou všechna zpřísňující opatření v budoucnu realizována, vypadá to, že civilní držitelé zbraní pro osobní obranu, sportovní střelci a myslivci v budoucnu nebudou mít čím a z čeho střílet. Přitom statistiky ukazují, že např. Švýcarsko nebo Francie, které jsou v držení zbraní benevolentní, nemá větší kriminalitu se zbraněmi než přísné Německo nebo Velká Británie. Bývá totiž uváděno, že počet trestných činů souvisí spíše s kvalitou psychiatrické péče v dané zemi, než s přísností držení legálních střelných zbraní.

„Nevím, jestli je paní eurokomisařce Malmströmové známo, že většina vražd se děje běžnými kuchyňskými noži, sekáčky, šroubováky a sekerkami, co jsou po ruce. A když už je použita střelná zbraň, tak se v naprosté většině jedná o nelegální zbraň. Podle logiky paní eurokomisařky bychom se pak asi v celé EU měli chovat jako v pohádce O šípkové Růžence, kde vše špičaté a ostré musí zkrátka zmizet,“ uzavřel Straka.