Nemám pochyby, že Dr. Straka bude na straně myslivců, bude-li zvolen do Evropského parlamentu.

Je vášnivým zastáncem odpovědného a svědomitého rozhodování, a všude kam ve světě přijde, nadšeně zastává zájmy České republiky.

Hlas pro něj je hlasem pro nás.

(přeloženo z angličtiny)

Angus Middleton,  jednatel FACE

Angus Middleton, jednatel FACE

Angus Middleton

jednatel FACE 2008-2013