Dr. Straku poznám už viac rokov ako aktívneho sokoliara a poľovníka. Naša veľmi úzka spolupráca sa však začala hlavne v súvislosti so zápisom sokoliarstva na svetový zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, kde sa Českej republike podarilo v rekordne krátkom čase dostať tento prvok nielen na národný zoznam, ale i na svetový.

Som presvedčený o tom, že tento obrovský úspech ste dosiahli práve vďaka schopnosti Dr. Straku zahryznúť sa do problému, argumentmi presvedčiť úradníkov a dotiahnuť veci do konca.

Ako poľovník, sokoliar a chovateľ veľmi intenzívne vnímam rôzne nezmyselné euronariadenia. Pseudoochrancovia prírody v spojení s aktívnymi byrokratmi, to je vražedné spojenie, ktorému je potrebné vytvoriť účinnú protiváhu.

Som presvedčený, že Dr. Bohumil Straka so svojimi skúsenosťami, zahraničnými kontaktmi a vedomosťami takouto protiváhou v Európskom parlamente určite bude.

Alojz Kaššák, Prezident Slovenského klubu sokoliarov pri SPK

Alojz Kaššák, Prezident Slovenského klubu sokoliarov pri SPK

Ing. Alojz Kaššák

prezident Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore