Ing. Bohumil Straka, Ph.D. se mimořádně osvědčil při práci na mysliveckých projektech mezinárodního významu, kterou zastával v pozici viceprezidenta Světové asociace pro sokolnictví pro Evropu, Asii, Afriku a Oceánii.

Jeho činnost velmi pozitivně vnímám už řadu let a jsem přesvědčen, že je nanejvýš vhodné mít takového kolegu hájícího zájmy nás myslivců v Evropském parlamentu.

Jeho kandidaturu považuji za dobrou příležitost k prosazování zájmů české myslivosti.

Josef Vlášek, kancléř Řádu sv Huberta

Josef Vlášek, kancléř Řádu sv Huberta

Ing. Josef Vlášek

člen Myslivecké rady ČMMJ a kancléř Řádu sv. Huberta