Pouze lidé s hlubokým pochopením vzájemných interakcí v přírodě, velkou trpělivostí a vytrvalostí, vyrovnanou osobností a především s hlubokou empatií mohou dosahovat dlouhodobých úspěchů jako sokolníci. Tyto vlastnosti je přímo předurčují pro významné pozice ve společnosti. Ne náhodou tak bylo sokolnictví velice populární u vysoce postavených úředníků a politiků již před staletími.

Dr. Bohumila Straku znám jako úspěšného sokolníka již téměř 20 let. Zapsání sokolnictví jako světového kulturní dědictví UNESCO bylo do značné míry jeho zásluhou.

Proto je dle mého názoru i ideálním kandidátem pro výkon těžké a odpovědné funkce poslance EP. Přeji mu, aby jeho kandidatura do EP byla úspěšná.

(přeloženo z němčiny)

Prof Thomas Richter, Vicepresident IAF for Europe

Prof Thomas Richter, Vicepresident IAF for Europe

Prof. Dr. Thomas Richter

viceprezident Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF