Bohouše Straku jsem poznal už jako odborníka znalého sokolnictví nejen českého, ale i světového a také jako férového přítele. Kéž by česká myslivost měla víc takových „Bohoušů“, myslivců s takovým nadhledem opřených o důkladné znalosti ve všech možných souvislostech. To, že se ve svém životě zasloužil o to, že tradice myslivosti byla vyhlášena kulturní památkou ČR mluví za vše.

Jsem přesvědčen o tom, jak je důležité podpořit aktivity člověka, šlechetného bojovníka se srdcem na dlani, který disponuje všemi předpoklady bránit nás proti ochranářské lobby v Bruselu a s maximálním úsilím hájit zájmy zdravého rozumu ve prospěch přírody, ve jménu myslivosti u nás i za hranicemi.

Roman Provazník

myslivec a umělecký rytec mysliveckých medailí, odznaků a šperků

Zleva: Frank Bond - prezident IAF, Bohumil Straka, Roman Provazník v Opočně

Zleva: Frank Bond – prezident IAF, Bohumil Straka, Roman Provazník v Opočně