Relativně na poslední chvíli jsem se před časem seznámil s Bohumilem Strakou. Po seznámení se s jeho aktivitami jsem pochopil, že je to člověk, který svou činností jednoznačně ukazuje svou cenu pro hospodařící subjekty v krajině – myslivci, rybáři, zemědělci… a který ví a poznal, že činnost a prostředky, které používají tzv. ochránci přírody a nejrůznější „enviromentalisté“, vedou ve valné většině k tragickým škodám na naší krajině a obrovským finančním ztrátám.

Jeho působení v evropském parlamentu bude garantovat přinejmenším to, že pravdivé informace o hospodaření v krajině alespoň zazní na tomto fóru.

Jednou přece musí přestat ten nesmyslný a pokřivený pohled na krajinu, který prezentují „ochránci“ a musí znovu nastat doba odpovědných hospodářů. Podporuji Bohumila Straku v jeho kandidatuře do Evropského parlamentu.

Rudolf Milerski

předseda Moravského rybářského svazu

Rudolf Milerski, předseda Moravského rybářského svazu (uprostřed)

Rudolf Milerski, předseda MRS (uprostřed)