Město Opočno je se sokolnictvím úzce spjato díky každoročním mezinárodním sokolnickým setkáním, která pomáhají zvyšovat povědomí o našem městě daleko ve světě.

Zařazením českého sokolnictví na seznam UNESCO se otevřely další možnosti propagace města, za což Dr. Strakovi náleží naše poděkování.

Štěpán Jelínek

starosta města Opočna

Zleva: Štěpán Jelínek - starosta města Opočna, Frank Bond - prezident IAF v Opočně

Zleva: Štěpán Jelínek – starosta města Opočna, Frank Bond – prezident IAF v Opočně